Jak probíhá den v našem zařízení

6:30 - 8:00 příjem dětí do jednotlivých dětských skupin, volná hra dětí
7:45 - 8:00 ranní cvičení
8:00 - 8:30 snídaně dětí a toaleta
8:30 - 9:00 přechod z volné hry dětí na cílená výchovná zaměstnání
9:00 - 9:30 výchovné programy
9:30 - 9:45 přesnídávka (ovoce, zelenina, zeleninové šťávy)
9:45 převlékání dětí, pobyt venku na zahradě zařízení Jesle F-M, p. o.
11:00 - 12:00 návrat ze zahrady, toaleta, převlékání a příprava dětí ke stolování, oběd
12:00 - 14:00 postupná toaleta, ukládání dětí ke spánku, neomezený spánek dětí
14:15 odpolední svačinka, dle probouzení dětí
14:30 - 17:00 kroužky, postupné propouštění dětí domů

Během celého dne je pro děti zajištěn pitný režim - čaje, ovocné šťávy, džusy