O nás

Vymezení hlavního účelu organizace

  1. Organizace je zařízením statutárního města Frýdku-Místku, jejímž posláním je péče o děti v dětské skupině, která je poskytována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
  2. Organizace poskytuje službu péče o dítě, ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. K provozování služby dle výše zmíněného zákona nás rovněž opravňuje registrace ze dne 1. 9. 2015 udělena Ministerstvem práce a sociálních věcí.
  3. Hlavním předmětem činnosti organizace je:
    1. péče o děti v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3 let věku
    2. provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace

OsvědčeníZařízení Jesle F-M, p. o. úspěšně prošly, jako první v Česku, dobrovolným auditem kvality péče o dětí v dětské skupině. Na základě anylýzy jednotlivých dokumentů, hospitací, materiálů a srovnání s požadavky zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině získaly Osvědčení o dobrovolném auditu kvality péče. Dobrovolný audit kvality péče o děti se konal za účasti konzultantů Mgr. Reginy Dlouhé, autorky Standardů kvality péče v dětské skupině, která je rovněž ředitelkou Klubu K2 Praha a členkou ARPAV (asociace rané péče a výchovy) a Mgr. Leony Hornové, která je spoluautorkou standardů a metodička Mateřské školy K2 a Klubu K2 Praha.

Osvědčení Od října 2021 se Jesle F-M, p. o. úspěšně staly členy Asociace dětských skupin.

Naše zařázení tvoří tři dětské skupiny: Broučci, Koťátka, Kuřátka.

Kapacita zařízení je 54 míst k pravidelné celodenní docházce dětí od 1 do 3 let věku.

Přímou péči o děti vykonávají pečující osoby, kteřé splňují tyto předpoklady: osobní, zdravotní a odbornou způsobilost. Odborná způsobilost umožňuje volbu mezi více kvalifikacemi. V našem případě se jedná o vzdělání z oblasti sociální i zdravotní.

Poskytujeme tyto služby

  • Stálá pravidelná docházka - tato služba je určena dětem, které již dosáhly 2 let věku.
  • Děti na docházku 92 hodin v měsíci – nadstandardní služba. Jedná se o službu v dětské skupině, kdy děti do 2 let věku mohou docházet do jeslí 92 hod. v měsíci, aniž by rodiče přišli o rodičovský příspěvek. Po dosažení 2 let věku není frekvence této služby limitována.

Adaptace – postupné zvykání nově příchozích dětí na nový kolektiv. Adaptace dítěte trvá nejméně týden, dle potřeb dítěte se může prodloužit. Po absolvování adaptačního týdne dítě přechází na konkrétní službu.

Průběh adaptačního týdne:

1. den

pondělí

8.30 - 9.30 hod.

dítě pobývá v dané dětské skupině společně s rodičem (blízkou osobou)

2. den

úterý

8.30 - 9.30 hod.

dítě pobývá v dané dětské skupině hodinu bez rodiče (rodič je nablízku v šatně)

3. den

středa

8.30 - 10.30 hod. dítě pobývá v dané dětské skupině 2 hodiny bez rodiče

4. den

čtvrtek

8.00 - 11.15 hod. snídaně, svačina, oběd

5. den

pátek

8.00 - 14.30 hod. snídaně, svačina, oběd, spánek