Přijde k nám Mikuláš?

Jako každý rok zavítal i letos do našich Jesliček Mikuláš, kterého doprovázeli andělé.
Děti byly statečné a odvážně zpívaly mikulášské písničky. Za to jim Mikuláš nadělil krásné balíčky plné dobrot.
Děkujeme velice Střední zdravotnické škole Frýdek-Místek, p.o.  za spolupráci při této akci. 

Spolupráce s firmou Handicap – chráněná dílna s. r. o. Horní Tošanovice

Děkujeme za spolupráci firmě Handicap – chráněná dílna s. r. o., která nám dodává do našeho vlastního stravovacího provozu čištěnou zeleninu.

Odpolední tvoření s rodinou

Vážení rodiče, děkuji za Váš čas, který jste věnovali našemu společnému "Odpolednímu tvoření s rodinou." Všichni jsme si to velmi užili. O tom vypovídají i krásné fotografie na webových stránkách. Poděkování patří všem tetám z DS Broučci, Koťátka i Kuřátka, které vše pěkně naplánovaly a pro Vás i Vaše děti připravily. Velice si vážím naší spolupráce.

Mgr. Jana Kocichová, ředitelka

Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek, p. o.

Pravidelně se v našem zařízení  realizuje praxe žáků Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek, p. o. V rámci praxe si žáci připravují plánovanou činnost, zapojují se, podílejí se na námi připravovaných akcí apod.

Jsme velice rádi za tuto pěknou spolupráci a děkujeme.

Ukázka činnosti žáků na praxi

Poděkování ze strany rodičů
Dne 23. 04. 2022 nám bylo doručeno:
Do vašich jeslí chodí syn ......., kterému chci od května podat přihlášku do školky a vzhledem k tomu, že jsou jesle to nejlepší, co nás mohlo potkat :), byla bych vděčná, kdyby dcera převzala od  září přímo jeho místo ve skupině Koťátka. Tety jsou tam naprosto úžasné, nenahraditelné, stejně jako Váš přístup.
 
Také my děkujeme všem rodičům za milá slova. :)  
 
Dne 31. 03. 2022 nám bylo doručeno:
Chtěla bych moc poděkovat tetám z oddělení Broučků za jejich milý a empatický přístup jak k dětem, tak k jejich rodičům.
Jesličky se snaží vyjít vstříc potřebám rodičů i dětí a jsou přístupny diskuzi. Po celou dobu docházky našeho syna a dcery byla výborná komunikace s vedením jeslí.
Přeji Vám mnoho dalších spokojených rodičů a dětí a radost z Vaší práce
MUDr. Tereza Kučerová
 
 
Spokojenost rodičů s poskytovanými službami
 
Vyhodnocení Dotazníku spokojenosti od rodičů dětí za školní rok 2021/2022
 
 
 
V období měsíců červen - červenec 2021 byl rodičům předán Dotazník spokojenosti.
 
Tímto chceme poděkovat všem rodičům za vyjádření spokojenosti s poskytováním našich služeb.

Vaše připomínky, náměty a přání budou přispívat ke zkvalitňování našich služeb.

Zde předkládáme malou ukázku z dotazníkového šetření:

Své další připomínky a podněty nám můžete předkládat prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny v šatnách dětí v jednotlivých dětských skupinách.

Věříme, že je plně využijete, abychom oboustranně udělali maximum pro spokojenost Vašich dětí.

Vážíme si Vaší spolupráce.
Kolektiv Jeslí F-M, p.o.