Spolupráce s firmou Handicap – chráněná dílna s. r. o. Horní Tošanovice

Děkujeme za spolupráci firmě Handicap – chráněná dílna s. r. o., která nám dodává do našeho vlastního stravovacího provozu čištěnou zeleninu.

Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek, p. o.

Ukázka činnosti studentů na praxi

Děkujeme studentům, kteří se s nadšením aktivně podílejí i nad rámec svých povinností na výzdobě exteriéru a interiéru jeslí během své praxe v našem zařízení.

Spokojenost rodičů s poskytovanými službami
Děkujeme rodičům za vyjádření spokojenosti s poskytováním našich služeb.

Vaše připomínky, náměty a přání budou přispívat ke zkvalitňování našich služeb.

Zde předkládáme malou ukázku z dotazníkového šetření:

Své další připomínky a podněty nám můžete předkládat prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny v šatnách dětí na jednotlivých odděleních.

Věříme, že je plně využijete, abychom oboustranně udělali maximum pro spokojenost Vašich dětí.

Vážíme si vaší spolupráce.
Kolektiv Jeslí F-M,p.o.