Stravování

Strava dětí v našem zařízení Jesle F-M, p.o. se řídí zásadami správné výživy. V zařízení máme vlastní stravovací provoz. Kuchyň, kde se pokrmy připravují, je moderně vybavena a splňuje veškeré hygienické požadavky a předpisy na provozování stravovacího provozu. Aktuality: aktuality stravování.

Šetrnou přípravu jídel, vaření v páře, zavádění moderních technologických postupů při přípravě jídel nám umožňuje vybavení kuchyně konvektomatem.

Dbáme na používání čerstvých surovin, nepoužíváme polotovary a důsledně kontrolujeme složení potravin.

 

Směrnice stravování PDF

Provozní řád

Provozní řád jídelny PDF

 

Důležité informace k alergenům

Vážení rodiče, milí čtenáři.

Nová legislativa pro oblast stravování ukládá všem zařízením veřejného stravování označovat v hotových pokrmech pro strávníky všech věkových kategorií alergeny, které jsou v hotovém pokrmu přítomny a mohou tak u strávníků s daným typem potravinové alergie po požití pokrmu s tímto alergenem vyvolat nežádoucí zdravotní komplikace.

Tato povinnost vzniká legislativně od 13. prosince 2014 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Naše zařízení budou tyto informace poskytovat pravidelně v týdenním jídelníčku u všech pokrmů nebo poživatin formou číselného vyznačení přítomných alergenů.

Který alergen se pod kterým číslem nachází, budete mít možnost zjistit na našich webových stránkách a také na letáčku, který bude vyvěšen spolu s jídelním lístkem na každé z dětských skupin.

Je třeba upozornit, že osoby včetně dětské populace, které nemají lékařsky prokázanou potravinovou alergii, se nemusejí přítomnosti alergenů v pokrmech a potravinách vůbec obávat!