Přijímání dětí do zařízení Jesle Frýdek-Místek, p. o. probíhá během celého roku:

Způsob podávání přihlášek:

  • poštou: Jesle Frýdek-Místek, p. o., Brožíkova 40, 738 02
  • po telefonické domluvě 558 432 585 osobní podání

Potřebné dokumenty:

  • vyplněná přihláška dítěte - ke stažení v záložce Pro rodiče - Dokumenty ke stažení
  • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (nesmí být starší 5 dnů) - ke stažení v záložce Pro rodiče - Dokumenty ke stažení

Kritéria pro přijímání dětí:

  • přijímáme děti od 1 do 3 let věku
  • přijímáme pouze děti s povinným očkováním
  • dítě před nástupem na danou službu musí absolvovat adaptační týden – tj. postupné zvykání dítěte na režim a prostředí jeslí - více informací viz. adaptační proces - ke stažení v záložce Pro rodiče - Dokumenty ke stažení

Poskytované služby:

  • stálá pravidelná docházka pro děti do 3 let věku
  • služba 92 hodin v kalendářním měsíci pro děti mladší dvou let věku (bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek)