Znovuotevření zařízení Jesle Frýdek-Místek, p. o.

Vážení rodiče,
Rada města schválila znovuotevření našeho zařízení.

Od pondělí 11. 5. 2020 budou jesle otevřeny.

Prosíme rodiče, aby brali na vědomí rizika, která jsou stále aktuální a v závislosti na ně dbali na zvýšená hygienická opatření.
Prosíme o důsledné dodržování pravidel provozu, které níže předkládáme.
Před prvním příchodem dítěte do jeslí je nutné vyplnit a odevzdat čestné prohlášení – ke stažení zde [ PDF ].

 

PROVOZ ZAŘÍZENÍ JESLE FRÝDEK-MÍSTEK, p. o. V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Příchod k jeslím a pohyb před jeslemi

 • Dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou jeslí platí povinnost zakrytí úst a nosu (uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst)
 • Do budovy budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby dle pokynů pověřeného zaměstnance
 • U vchodu probíhá dezinfekce rukou

V budově jeslí

 • Při prvním vstupu odevzdá doprovod čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách
 • Doprovodu je zakázán vstup do tříd, v šatně a v prostorách jeslí se doprovod zdržuje po nezbytně nutnou dobu
 • Děti v areálu jeslí nemusí mít roušku (viz. níže mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví)

Ve třídě

 • Nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě alergickou rýmu nebo kašel, je potřebné aktuální potvrzení od lékaře, že je příznak neinfekční)
 • Bude probíhat zvýšená desinfekce prostor jeslí, dle stanovených pravidel

Rámcová pravidla pro stravovací provoz

 • Nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, obědy bude možné odhlásit do 7. hodiny daného dne

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která sním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v jeslích s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do jeslí podepíše zákonný zástupce dítěte písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v jeslích umožněna.

Platby

Platby probíhají v běžném režimu.

rodie dvere

SCHRÁNKA DŮVĚRY - zpětná vazba od rodičů

Milí rodiče,
rádi bychom Vás upozornili, že v každé šatně je umístěna „SCHRÁNKA DŮVĚRY“.
Tuto schránku je možno použít jako zpětnou vazbu mezi námi. Do ní můžete i nadále vkládat své dotazy, připomínky, námitky apod.
Věříme, že ji plně využijete, abychom oboustranně udělali maximum pro spokojenost Vašich dětí.

Děkujeme za Vaši důvěru.
Kolektiv Jeslí F-M,p.o.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2019 lze požadovat u vedoucí stravování od 31. 1. 2020 v čase od 6.30 do 14.00 hod.
Požadavek můžete zaslat mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na číslech mob. 724 813 825 a 558/439 285 s přesným uvedením jména poplatníka, který uplatňuje slevu na dani.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 1. 2020 dochází k navýšení měsíčního limitu pro umístění dětí do dvou let v jeslích ze 46 na 92 hodin. I nadále je možno současně čerpat rodičovský příspěvek.
Docházka dítěte staršího dvou let se nesleduje.