Společně slavíme Den rodiny

Více fotek najdete zde - Dětská skupina Broučci          Dětská skupina Koťátka          Dětská skupina Kuřátka

Uzavření Jeslí Frýdek-Místek, p.o. o letních prázdninách

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat, že v době letních prázdnin: 3.7.2023-21.7.2023 bude zařízení Jesle F-M, p. o. UZAVŘENO.

Provoz bude opět obnoven od 24.7.2023.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jana Kocichová
ředitelka

Velikonoční tvoření

Velikonoční tvoření v jesličkách probíhalo na dětských skupinkách od pondělí 3.4. do středy 5.4. Děti si toho mnoho vyrobily, upletly pomlázku i společně s tetami upekly velikonočního beránka. Na závěr jsme si povídali o velikonočních tradicích a zvycích, zazpívali si a vydali se na cestu za překvapením.

Více fotek najdete zde - Dětská skupina Broučci      Dětská skupina Koťátka      Dětská skupina Kuřátka

NĚMEČTÍ ŽÁCI V JESLÍCH OPĚT NA PRAXI

AHOJ, HALLO, MOIN, HELLO :)

Toto jsou pozdravy, které dnes v jeslích slyšíte často. A proč?

V měsíci březnu k nám opět totiž přijeli v rámci projektu Erasmus+ němečtí žáci na praxi.

Tentokrát je to 6 žáků z Wilhelmshavenu, což je německý přístav v Dolním Sasku, který leží na břehu Severního moře.

Praxi u nás realizuje pět děvčat a jeden chlapec. Společně s námi a dětmi zde stráví 3 týdny. Vždy v pondělí, ve středu, čtvrtek a pátek. V úterý jsou vždy ve škole ve vyučování.

Tento týden se přijely podívat na své žáky i jejich dvě paní učitelky. Navštívily své žáky na praxi a ti jim ukázali činnosti, které si s dětmi již samostatně dokázali připravit a zrealizovat.

Při aktivitách na praxi doprovázejí německé žáky naši zaměstnanci, kteří jsou jim velkou odbornou podporou. S jazykovým překladem při činnostech s dětmi kromě personálu pomáhají německým studentům hlavně také děvčata ze Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p.o.

Překvapilo nás, jak se rychle děti s německými žáky skamarádily a jak veselá a přátelská atmosféra mezi nimi je. O to více nás to samozřejmě těší.

Vítání jara

Ve dnech 21., 22. a 23.3.  jsme si  na dětských skupinkách společně s dětmi přivítali jaro. Tyto dny jsme zahájili výrobou různých jarních výrobků, tancem a zpěvem. Jarní pohybovou básničkou jsme vyhnali zimu a jaro přivítali otevřením brány pomocí klíče. Vynesli jsme Moranu a zasadili si jarní osení.

Akce se nám vydařila a už se těšíme na další.

Více fotek najdete zde - Dětská skupina Broučci      Dětská skupina Koťátka      Dětská skupina Kuřátka     

 Maňáskové divadlo ,,Dva medvědi"

8. března nás navštívilo maňáskové divadlo s pohádkou ,,Dva medvědi". Dětem se představení líbilo a s nadšením pozorovali děj.

Moc se těšíme na další pohádku.

viz. Fotogalerie

Zábavný Karneval s dětmi a rodiči

Dne 3. února jsme společně s rodiči, dětmi i našimi hosty prožili zábavný Karneval v sále Centra aktivních seniorů.

Hosty byly paní náměstkyně primátora Leona Sárkőziová a paní Ing. Jarmila Kozlová, vedoucí odboru sociálních služeb, které úvodním slovem zahájily 1. ročník této společné akce, která se konala poprvé mimo areál Jeslí. Děkujeme paní náměstkyni za dárky pro děti a oběma dámám za milá slova podpory této aktivity.

V rámci programu byly pro děti připraveny zajímavé soutěže, fotokoutek, malování na obličej, tancování, promenáda dětí v maskách a nakonec i sladká odměna. Rodiče mohli přijít i se sourozenci našich dětí.

Akce se velmi vydařila.

Děkuji rodičům, dětem, všem zaměstnancům naší organizace i děvčatům ze Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek, p.o. za aktivní účast a krásné karnevalové masky.

Mgr. Jana Kocichová
ředitelka

[ program ]

Fotogalerie

ORGANIZAČNÍ PLÁN ROKU

Aktivity jeslí 2023

LEDEN

Bílý den

KVĚTEN

Den rodiny
Den dětí s klaunem

ZÁŘÍ

Vítání nových dětí

ÚNOR

Karneval

ČERVEN

Den dětí

ŘÍJEN

Canisterapie
Dýňování

BŘEZEN

Divadlo
Vítání jara

ČERVENEC

Canisterapie

LISTOPAD

Drakiáda
Pečení perníčků
Zdobení perníčků

DUBEN

Velikonoce

SRPEN

Loučení s dětmi

PROSINEC

Přijde k nám Mikuláš?
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční nadílka

 

 UZAVŘENÍ JESLÍ

Volno a svátky 2023

1.1.2023

neděle

Nový rok Den obnovy samostatného českého státu

6.4.2023

Čtvrtek – velikonoční prázdniny

Z provozních důvodů jesle uzavřeny

 

7.4.2023

pátek

Velký pátek

10.4.2023

pondělí

Velikonoční pondělí

1.5.2023

pondělí

Svátek práce

8.5.2023

pondělí

Den vítězství

3.7.-21.7.2023

letní prázdniny

Z provozních důvodů jesle uzavřeny

5.7.2023

středa

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6.7.2023

čtvrtek

Den upálení mistra Jana Husa

28.9.2023

čtvrtek

Den české státnosti

28.10.2023

sobota

Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2023

pátek

Den boje za svobodu a demokracii

22.12.- 29.12.2023

vánoční prázdniny

Z provozních důvodů jesle uzavřeny

24.12.2023

neděle

Štědrý den

25.12.2023

pondělí

1. svátek vánoční

26.12.2023

úterý

2. svátek vánoční

 

Odborná praxe německých žáků u nás v Jeslích

Dne 10. 1. 2023 k nám přijely žákyně se svou odbornou paní učitelkou Mgr. K. Mayer z Německa z Rotenburku na 18denní praxi do Frýdku - Místku v rámci projektu výměnné odborné praxe.

Jedná se o projekt Erasmus+ a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem.

První den se žákyně seznámily, prohlédly si společně s paní učitelkou Kerstin Mayer naše zařízení a seznámily se se zaměstnanci a pracovišti.

V pátek zahájila děvčata exkurzi do Integrovaného centra Žirafa, p.o., kde si mohla společně s klienty zařízení vyrobit svíčku či mýdlo. Návštěva této organizace proběhla ve velmi přátelské atmosféře.

Odpoledne proběhla veškerá potřebná proškolení a následně se zahájila odborná praxe přímo v daných dětských skupinách.

4x v týdnu pracovala děvčata s dětmi pod vedením zaměstnanců a 1x týdně navštěvovala odbornou výuky a výuku cizího jazyka ve Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p.o. . Překlad a jazyková podpora žáků byli zajištěny děvčaty z této odborné školy, ale také některými zaměstnanci naších Jeslí. Děkujeme Angelině Morys z 2.A oboru praktická sestra za ochotu a překlad. Poděkování patří také děvčatům ze 4.C oboru sociální činnost a tetám z dětských skupin.

Dny uběhly jako voda a německé žákyně se s námi již rozloučily.

Poslední týden děvčata v rámci praxe pracovala mnohem samostatněji.

Každá praktikantka si připravila pro děti podle předem projednaných požadavků k tematickým celkům Plánu výchovy a péče výtvarně tvořivou aktivitu a zazpívaly si písničku v jazyce českém, anglickém i německém. Program pak s dětmi realizovaly každá ve své dětské skupině v součinnosti i s ostatními zaměstnanci. Děti si tak těmito aktivitami mohly rozvíjet jemnou motoriku a představivost. Krásné obrázky s motivy lidského těla a zvířátek si společně s dětmi následně vystavily. V rámci naší lednové akce pro děti nazvané Bílý den se německé žákyně Zohra, Emilia a Johanna aktivně podílely na zajímavých aktivitách a soutěžích.

Poděkování patří pečujícím osobám z dětských skupin za odborné vedení německých žáků a všem zaměstnancům za vytvoření příjemné atmosféry a jejich lidského a přátelského přístupu.

Na závěr byla děvčata hodnocena paní ředitelkou z Jeslí paní Mgr. J. Kocichovou ve spolupráci s pečujícími osobami daných oddělení ústně i písemně dle požadavků německé odborné školy.

Paní ředitelka se spolu s kolegyněmi poslední pracovní dny rozloučily s německými děvčaty. Zaměstnanci předali děvčatům na památku malé vyrobené dárečky, na kterých se podílely i děti z Jeslí.

Při závěrečném společném posezení v ředitelně Jeslí proběhlo v příjemné atmosféře poslední hodnocení stáže a přátelské posezení všemi zainteresovanými účastníky včetně paní ředitelky Jeslí Mgr. J. Kocichové a pana ředitele SZŠ Mgr. J. Gajdy. Děkujeme panu řediteli za skvělou spolupráci v rámci obou organizací a praxí německých i českých žáků.

Tuto akci hodnotíme za velmi přínosnou pro všechny zúčastněné strany. Děti se přirozenou formou setkávaly v komunikaci s cizím jazykem. Německé žákyně si prohlubovaly odborné dovednosti v péči o děti do 3 let. Zvládly se ale také naučit od dětí a zaměstnanců i některá česká slova.

Příští rok v lednu se těšíme na další spolupráci s touto školou z Rotenburku.

V měsíci březnu k nám přijedou žáci také z Wilhelmshavenu studující maturitní obor pro předškolní výchovu dětí.

[ PDF

Cizí jazyk hrou

Vážení rodiče, 
chtěli bychom Vás informovat, že v současné době probíhá v našich jeslích odborná praxe nejen českých žáků ze SZŠ Frýdek-Místek, p. o., ale rovněž praxe německých žáků ze Střední odborné školy v Dolním Sasku.

Rádi bychom přirozenou formou seznamovali děti s cizím jazykem. V dětských skupinkách se proto komunikuje jednoduchou formou česky, anglicky a teď i německy.

Také v rámci odpoledních kroužků seznamujeme děti zábavnou formou s angličtinou. 

PF 2023

Vážení rodiče,

přeji Vám za celý kolektiv zaměstnanců krásné prožití svátků vánočních, v novém roce zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

Mgr. Jana Kocichová,
ředitelka zařízení

 

Rozsvícení vánočního stromečku

Dne 6. 12. 2022  se u nás na nádvoří Jesliček uskutečnilo rozsvícení vánočního stromečku.

Společně s dětmi i rodiči jsme si užili krásnou předvánoční atmosféru u vánočního čaje, perníčků a zazpívali jsme si také společně s dětmi koledy.

Hostem na této naší předvánoční akci byla také vedoucí odboru sociálních služeb Ing., Bc. Jarmila Kozlová, která na akci rodiče i zaměstnance pozdravila, popřála všem krásné vánoční svátky, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce.

Děkujeme všem za příjemně strávený společný čas.

Přejeme za kolektiv zaměstnanců klidné předvánočních i vánoční dny.

viz. Fotogalerie

Dýňování

Od 25.10. do 27.10. 2022 proběhlo na všech dětských skupinách akce Dýňování.

Vážení rodiče,
velice si vážím Vašeho zájmu a spolupráce na naší říjnové akci pro děti.

Dýňování se velice vydařilo. Myslím, že ku spokojenosti všech. O tom svědčí krásně vyřezané a vyzdobené dýně a radost dětí.

Na našich internetových stránkách si můžete prohlédnout, jaká byla naše příprava na tuto akci a jak moc si ji děti mohly užít.

Ráda bych poděkovala rodičům, kteří byli velmi ochotní a přinesli do jeslí dýni na tvoření pro děti nebo se s dětmi doma již na akci připravili a děti tak mohly přijít v zajímavých kostýmech.

Děkuji všem rodičům, kteří jakkoliv přispěli dětem svými nápady k této akci.

Mgr. Jana Kocichová,
ředitelka a kolektiv zaměstnanců,
Jesle Frýdek- Místek, p. o.

Loučení s dětmi

31. 8. jsme se v Jesličkách loučili s dětmi, které se chystaly do mateřské školy. Děti si poslední den u nás užily s KLAUNEM, který měl pro ně připravenou bublinkovou show a mnoho dalšího. Dětem přejeme spoustu nových zážitků a kamarádů.

Děkujeme velice paní Koutné, mamince Toníčka z DS Broučci  za zajištění krásného programu s klaunem.

Focení Vašich dětí

Vzhledem k častým dotazům Vás – rodičů, týkajících se focení Vašich dětí, jsme vše řádně zkonzultovali s našim pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hanou Vitáskovou a nově tak pro Vás zajistili jejich focení bez ohledu na to, kterým směrem se dívají. Nemusíme realizovat fotografování bez jejich tvářičky apod. K takovému kroku je ale potřeba také Váš písemný souhlas, který máte možnost podepsat na daném formuláři.

Našim cílem je, abyste měli možnost sledovat a vidět Vaše děti, jejich rozzářené očka, radostné úsměvy, když je fotíme na námi pořádaných akcích a v kroužcích.

Věříme, že tuto nově zavedenou možnost uvítáte.

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY - zpětná vazba od rodičů

Milí rodiče,
rádi bychom Vás upozornili, že v každé šatně dětské skupiny je umístěna „SCHRÁNKA DŮVĚRY“.
Tuto schránku je možno použít jako zpětnou vazbu mezi námi. Do ní můžete i nadále vkládat své dotazy, připomínky, námitky apod.
Věříme, že ji plně využijete, abychom oboustranně udělali maximum pro spokojenost Vašich dětí.

Děkujeme za Vaši důvěru.
Kolektiv zaměstnanců Jesle F-M, p. o.