DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

OMEZENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ JESLE F-M, p. o.

Vážení rodiče,

vláda schválila změnu mimořádného opatření v oblasti maloobchodu a služeb (pdf).

Od 21. dubna 2021 se bez omezení otevírají dětské skupiny v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. V ostatních krajích lze otevřít pro pětileté děti a dále pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni ve specifikovaných oblastech:

-zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

-pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

-pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, -zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-příslušníci ozbrojených sil,

-zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,

-sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo

-zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro děti rodičů pracujících ve výše specifikovaných oblastech je otevřeno oddělení –  "Broučci", které rodiče mohou využít k poskytování péče o dítě v době omezení provozu zařízení Jesle Frýdek-Místek, p. o. 

 Prosíme, sledujte zde v aktualitách informace, které budou doplňovány dle aktuální situace.

 

Krizové ošetřovné

Od 1. března 2021 vzniká nárok na ošetřovné i rodičům dětí v předškolních zařízení (dětské skupiny,..) kteří dosud zařízení mohli navštěvovat. Aktuální informace ke krizovému ošetřovnému naleznete v těchto odkazech:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

 

UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2020 lze požadovat u vedoucí stravování prostřednictvím mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do mailu prosím uveďte jméno a datum narození Vašeho dítěte a jméno poplatníka, který bude uplatňovat slevu na dani.

Potvrzení se bude vydávat od 8. 2. 2021.

 

PROVOZ ZAŘÍZENÍ JESLE FRÝDEK-MÍSTEK, p. o. V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Příchod k jeslím a pohyb před jeslemi

  • Dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou jeslí platí povinnost zakrytí úst a nosu (uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst)
  • Do budovy budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby dle pokynů pověřeného zaměstnance
  • U vchodu probíhá dezinfekce rukou

V budově jeslí

  • V šatně a v prostorách jeslí se doprovod zdržuje po nezbytně nutnou dobu
  • Děti v areálu jeslí nemusí mít roušku

Ve třídě

  • Nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě alergickou rýmu nebo kašel, je potřebné aktuální potvrzení od lékaře, že je příznak neinfekční)
  • Bude probíhat zvýšená desinfekce prostor jeslí, dle stanovených pravidel

 SCHRÁNKA DŮVĚRY - zpětná vazba od rodičů

Milí rodiče,
rádi bychom Vás upozornili, že v každé šatně je umístěna „SCHRÁNKA DŮVĚRY“.
Tuto schránku je možno použít jako zpětnou vazbu mezi námi. Do ní můžete i nadále vkládat své dotazy, připomínky, námitky apod.
Věříme, že ji plně využijete, abychom oboustranně udělali maximum pro spokojenost Vašich dětí.

Děkujeme za Vaši důvěru.
Kolektiv Jeslí F-M,p.o.