Dokumenty ke stažení

Přihláška dítěte do zařízení Jesle F-M, p. o. PDF
Čestné prohlášení OSVČ PDF
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte PDF
Dotazník při přijetí dítěte PDF
Adaptační proces PDF
Prohlášení o přijímání a vyzvedávání dítěte PDF
Žádost o ukončení docházky dítěte do zařízení PDF
Souhlas se zpracováním osobních údajů a svolení s pořízením a zveřejněním fotografie PDF