Přijímání dětí do zařízení Jesle Frýdek-Místek, p. o. probíhá během celého roku:

Způsoby přihlášení dítěte:

 • rodič vyplní předběžnou přihlášku nebo projeví zájem o nástup dítěte do dětské skupiny na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Metodik výchovné péče si následně před přijetím dítěte domluví s rodiči osobní schůzku, při které projedná veškeré náležitosti týkající se adaptace, docházky, stravy, seznámení s prostředím atd. Metodik výchovné péče také předá rodiči potřebné dokumenty, které rodič při nástupu dítěte na adaptaci odevzdá.

Potřebné dokumenty:

 • rodiče si předem mohou sami dokumenty vytisknout - ke stažení v záložce Pro rodiče - Dokumenty ke stažení a vyplnit
 • mezi dokumenty ke stažení je také Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 • rodič doloží Potvrzení o vazbě na trh práce (Pracovní smlova nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru, Potvrzení o denním studiu rodiče, Potvrzení Úřadu práce - krajské pobočky Úřadu práce, dokládá-li rodič, že je osobou samostatně výdělečně činnou, dokládá Čestné prohlášení - Dokumenty ke stažení )

Kritéria pro přijímání dětí:

 • přijímáme děti od 1 do 3 let věku s překryvem do 31. 8. po 3. narozeninách
 • přijímáme pouze děti s povinným očkováním
 • přijímáme děti chodící
 • přednostně přijímáme děti rodičů, kteří pracují a také rodičů bydlící ve Frýdku-Místku
 • dítě před nástupem na danou službu musí absolvovat adaptační týden – tj. postupné zvykání si dítěte na režim a prostředí dané dětské skupiny 
 • většina adaptací probíhá od září, doporučujeme tedy přihlašovat děti již od května
 • více informací viz. adaptační proces - ke stažení v záložce Pro rodiče - Dokumenty ke stažení

Poskytované služby:

 • Stálá každodenní pravidelná docházka pro děti od 2 do 3 let věku s překryvem do 31. 8. po 3. narozeninách
 • Flexibilní docházka v rozsahu 92 hodin v kalendářním měsíci pro děti od 1 do 2 let věku (bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek)